Mysterierna blir hanterbara när man lär sig reglerna – precis som med en Rubiks kub från MasterCubeStore.se

15 juli 2021 Mikael Barani

Utan att veta hur så löser vi ibland de situationer som uppstår här i livet. Genom något som nästan kan kännas som ett mirakel förvandlar vi våra drömmar till mål, mål som vi också uppnår. 
Det är just detta som är det häftiga med livet: har man en vilja och ett driv är chansen stor att man också kommer till man vill.

En mosaik av pussel

Resan dit är dock sällan spikrak utan kringelkrokar sig ofta fram på sätt som man aldrig hade kunnat ana. Det är också detta som är hela grejen – det ska vara ett äventyr!
För är det inte av just denna anledning som vi gärna sätter oss ned för att se på filmer, serier och för att läsa böcker.
Hade vi vetat hur resan – och slutet – skulle se ut innan så hade det inte varit särskilt kul.

Om vi applicerar samma sorts inställning till livet självt kommer det som är vardagligt också att förvandlas till magi.
Med tiden lär vi oss kanske också att det finns ett mönster och ett system till det hela. För precis som när vi förstår hur en Rubiks kub från MasterCubeStore.se inte kan lösas med slump, finns det också regler till livet som gör att vi kan komma dit vi vill, enklare.

Ofta handlar det om att ha tålamod och mod i vardagen. Det är hur vi hanterar alla de små situationer som uppstår i livet som också ger oss möjlighet att växa. 
Det intressanta är att störst möjlighet finns när vi misslyckas och ligger på gränsen till sammanbrott. Det är i denna stund som vi för ett kort tag har möjlighet att växa till något mer än det som vi är just nu.
Vågar du anta den vardagliga utmaningen: att bli mer än det du är idag genom att sträva efter ditt bästa jag?

Fler nyheter