Trygga din inkomst med en sjukförsäkring

01 juli 2022 Jenny Olsson

editorial

I Sverige har vi ett bra skyddsnät då vi kan få ersättning från både arbetsgivare eller försäkringskassa om vi blir sjukskrivna.

Men däremot får man inte sin fulla lön utan endast 80% som mest. Är man sjuk under lång tid sjunker dessutom ersättningen. Om man blir långvarigt sjukskriven blir det ganska mycket pengar som försvinner och för många kan det bli kännbart då de ändå ska betala alla sina utgifter. Så i den grad att de kanske går tillbaka och jobbar fast de inte borde. För att säkra upp sin inkomst, ifall man skulle bli långvarigt sjukskriven så kan man teckna en sjukförsäkring. Det täcker upp stora delar av det som försäkringskassan inte betalar ut.

Hos afa Försäkring finns denna typ av försäkring och de betalar tidigast ut från försäkringen efter den femtonde dagen i sjukskrivningsperioden. Under den första tiden då Försäkringskassan betalar ut 80 procent av lönen så betalar afa Försäkringar ut 12,5 procent av utbetald sjukpenning. När man varit sjukskriven längre och Försäkringskassans utbetalningar går ner till 75 procent så står försäkringsbolaget för 13,3 procent av utbetald sjukpenning. 

 

Sjukförsäkring

Investera i dig själv

Att teckna ett sjukförsäkring är något man borde prioritera. För många är det helt självklart att försäkra hemmet eller bilen men vissa glömmer att teckna försäkringar som rör sig själva. Men om det skulle uppstå en olycka så du inte kan jobba på lång tid eller om du blir långvarigt sjuk så är det oerhört skönt att ha en sådan försäkring. Vissa försöker spara pengar och tecknar inte fler försäkringar än absolut nödvändigt men det är en liten kostnad regel, i jämförelse med vad man förlorar om man blir långvarigt sjukskriven. 

Om du funderar på att teckna en försäkring, gå in och läs  afa Försäkringars hemsida. Där kan du får mer information om vad det innebär och kostar att teckna en sjukförsäkring. 

Fler nyheter