Ta hjälp från duktiga arborister som kan utföra trädbeskärning i Lund på bästa sätt

18 oktober 2021 Cecilia Olsson

editorial

Alla som har en trädgård med träd och annan växtlighet är nog medveten om vilket arbete det kan innebära att hålla den i gott skick. Gräset ska klippas, ogräs ska rensas och träd behöver ibland beskäras. Det finns flera anledningar till att man bör beskära ett träd, vanligtvis handlar det om att man vill ta bort döda grenar, att förbättra trädets form och för att ge trädet goda förutsättningar att hålla sig friskt och fritt från röta. Man kan även beskära ett träd för att ljus och luft lättare ska kunna ta sig in till kronan eller ner till området under trädet.  

Träd i tätbebyggda områden behöver ofta hjälp att hålla sig starka och friska

Träd som växer i skogen klarar sig i regel bra med endast naturens beskärning, men träd i bebyggda miljöer behöver mer omvårdnad för att kunna behålla sin form, stabilitet och utseende. Det är dock viktigt att beskärningen görs med kunskap om trädets biologi eftersom felaktig beskärning kan orsaka bestående skador och i värsta fall förkorta trädets livslängd.

Det tar många år för ett träd att bli fullvuxet med det kan förstöras på mycket kort tid genom felbehandling. Man måste därför ta hänsyn till bland annat trädens behov av energiproducerande bladmassa.

Trädbeskärning i Lund, alltid med trädens bästa i åtanke

Alias Arborist är ett företag som besitter lång erfarenhet av att beskära träd och de åtar sig uppdrag i Lund med omnejd. De utför trädbeskärning i Lund för att träden ska få goda förutsättningar att hålla sig friska, säkra och långlivade. Alias Arborist beskär träd efter kunders önskemål, men alltid med trädens bästa i fokus. Förutom att det är viktigt för trädets skull att arbetet blir utfört på bästa sätt så kan trädbeskärning vara ett riskfyllt arbete att utföra. Duktiga arborister vet hur man beskär träd på ett säkert och bra sätt utan onödiga risker. 

Fler nyheter