Klotterskydd kan rädda din fasad

31 oktober 2020 Cecilia Olsson

Klotter är något som kan vara ett stort bekymmer för fastighetsägare, framförallt i storstadsområdena. Det vanligaste är klotter på större flerfamiljshus men det händer även att mindre villor drabbas av nedklottring. Det är dessutom svårt att komma åt de som utför klottrandet så ibland är det bästa man som fastighetsägare kan göra är att ta bort klottret, eftersom det annars har en tendens att dra till sig mer klotter, och hoppas att det inte upprepas. 

I vissa områden kan det vara bra med avtal

En sanerad fasad bör alltid behandlas med klotterskydd och för den som äger en eller flera fastigheter i områden som är frekvent utsatta för klotter kan det dessutom vara klokt att sluta ett avtal med professionella klottersanerare. 

Oprofessionell sanering kan skada fasaden 

Det är oftast inte någon bra idé att försöka sanera klotter själv eftersom det krävs rätt kunskap och metoder för att underlaget inte ska bli skadat. Om saneringen inte utförs på rätt sätt kan det i värsta fall leda till att hela fasaden behöver målas om på grund av missfärgade partier. 

Ett företag med viktig erfarenhet och kunskap

Hustvättarna är ett företag som har specialutbildade medarbetare med lång erfarenhet av klottersanering. De är medvetna om att olika fasader kräver olika metoder för en säker borttagning av klotter och använder sig därför alltid av välbeprövade metoder samt de bästa produkterna för ett effektivt resultat som samtidigt är skonsamt för fasaden.    

Klotterskydd är viktigt för fasaden

Hustvättarna använder sig också av effektiva klotterskydd som läggs på för att skydda fasaden samt underlättar vid sanering av nytt klotter. Även då det kommer till klotterskydd skiljer det sig vilken produkt som är bäst beroende på typ av fasad, Hustvättarna tar alltid fram det skydd som lämpar sig bäst för den aktuella fasaden. För den som önskar ingå ett klotteravtal så erbjuder Hustvättarna även det. 

Fler nyheter