Gör virussanering för att trygga arbetsplatsen vid smittorisk

04 maj 2022 Cecilia Olsson

editorial

Det är väldigt lätt för bakterier och virus att spridas på en arbetsplats. På till exempel ett kontor så handlar det ofta om flertalet ytor som i princip alla anställda rör vid under en arbetsdag. Det kan handla om strömbrytare, dörrhandtag, knappar på kopierings- och kaffemaskiner samt mycket mer. Detta innebär att smitta kan spridas snabbt mellan de som befinner sig i lokalerna. Finns det misstanke om, eller om det har konstaterats, att någon med smitta har vistats i lokalen så är det bra att boka en sanering för att minimera risken för smittspridning.

Genom att hålla händer och ytor rena går det att minska risken för smitta

Genom god handhygien så kan man till viss del skydda sig från att bli smittad eller smitta andra, men det kan också vara oerhört viktigt att sanera olika ytor från viruset som brutit ut. Vid en sanering rengörs samtliga ytor som kan ha blivit utsatta för viruset. Det kan handla om allt från golv, väggar och tak till möbler, redskap och maskiner. Med hjälp av en noggrann virussanering är det möjligt för anställda som inte blivit smittade att vistas i lokalen utan risk. 

virussanering

Svensk Skadedjurssanering erbjuder, förutom bekämpning av skadedjur, virussanering för att stoppa smitta i olika typer av företagslokaler. De använder sig främst av två typer av medel för att desinficera olika föremål och ytor. Det handlar om ytdesinfektionsmedel baserade på alkohol med tillsats av tensider samt Virkon, ett medel som främst används för att desinficera större ytor.

Proffs kan utföra arbetet säkert och med önskat resultat

En förutsättning för en god virussanering och ytdesinfektion är att man behandlar ytan mekaniskt, det fungerar inte att bara hälla eller spraya en yta. Därför kan det vara klokt att anlita proffs inom området som kan utföra virussaneringen noggrant och som har rätt utrustning samt kunskap om de medel som används. 

Fler nyheter