En fuktmätare kan visa om inomhusmiljön är bra eller ej

25 juni 2021 Cecilia Olsson

Fukt är något som kan ställa till det väldigt mycket i en byggnad. Det kan ge konsekvenser som orsakar skador på själva fastigheten i sig, men även de som bor eller vistas mycket i byggnaden kan få fysiska besvär. Det är nämligen så att mögel trivs och frodas i fuktiga miljöer, vilket gör att det kan växa sig till ett väldigt stort problem om man inte åtgärdar det i tid. 

Fukt kan bero på flera orsaker

Att fukt uppstår i en byggnad kan ofta bero på dålig ventilation. Med ett stadigt flöde av frisk luft i fastigheten så blir miljön väldigt mycket bättre. Därför är det också viktigt att komma ihåg att använda fläkten vid matlagning, vädra varje dag (helst i minst tio minuter) och även se till så att badrummet blir ordentligt vädrat efter en dusch eller ett bad. Man kan även drabbas av fuktproblem efter att man haft en vattenskada. Blir inte vattenskadan korrekt åtgärdad så kan fukt stanna kvar i exempelvis väggar och golv. 

Mögel är skadligt

Eftersom mögel trivs så bra i fuktiga miljöer så är det inte en speciellt bra miljö för människor och inte heller för djur. Mögel kan orsaka symtom såsom huvudvärk, besvär i luftvägarna och trötthet. I värsta fall så kan man få bestående besvär som till exempel astma om man utsatts för en möglig miljö under en längre tid. 

Hur vet man om man har ett fuktproblem?

Ett tecken på att man har problem med fukt är att det bildas kondens på fönstren. Man kan även misstänka att något inte stämmer om det ofta känns som att det är fuktig luft i byggnaden. Det bästa sättet att ta reda på om man har ett fuktproblem är dock att mäta luftfuktigheten med en fuktmätare/hygrometer. Hos mögel-test.se kan man köpa en mängd olika fuktmätare/hygrometrar både för luften och för fuktproblem i väggar, golv och så vidare.

Fler nyheter