Bokbinderi

26 februari 2019 Sofia Nyrell
Bokbinderi

Bokbindarkonsten är ett klassiskt gammalt hantverk som innebär att ta en bok genom hela processen från lösa sidor till färdig bok med omslag. Det är ett yrke som kräver både noggrannhet, kunnande och ett konstnärligt sinne. Fram till mitten på 1800-talet var det enbart ett hantverk. Idag binds de flesta böcker med maskin men det finns fortfarande en del hantverkare kvar. Det anrika Rybrants Bokbinderi AB på Kungsholmen i Stockholm grundades 1941 och drivs idag sedan januari år 2000 av en ny generation som genomgått utbildningar i Köpenhamn och Leksand. I verkstaden finns fortfarande expertis som kan utföra diverse bokbinderier, lagningar, restaureringar och specialtillverkade förvaringslösningar för objekt som inte bör lagas. Trots att tekniken utvecklas i allt snabbare takt finns böcker kvar och bokbindarkonsten blir en kontrast till ett samhälle där vi hellre förbrukar än restaurerar. Bokbinderi är en viktig del av vår historia och en väl bunden bok är något väldigt vackert, det är något Rybrants är stolta över att kunna bevara. De är medlemmar i både Bokmästareföreningen och Bokbindare-gesällskapet i Stockholm. 

Som medlemmar i Bokmästareföreningen är de även en del av projektet Nobelbandsutställningen, ett svenskt projekt och samarbete mellan Nobelmuseet, Svenska Bokbinderiföreningen och Bokbindarmästareföreningen. Nobelbandsutställningen innebär att bokbindare lägger fram två band från en nobelpristagare vilka bedöms av en jury bestående av bokbindare och en grafisk designer som sedan ger hedersomnämnande till tio procent av de godkända banden. Alla verk ställs sedan ut via Nobelmuseet. Ett hedervärt deltagande som Rybrants Bokbinderi deltar i med stolthet. Att vilja restaurera en bok eller beställa en nyinbunden är något allt från privatpersoner till företag kan göra. Några av de institutioner och företag som valt att samarbeta med Rybrants är Kungliga biblioteket, Patent- och registreringsverket, Riksarkivet, Regeringskansliet, Stockholms stads stadsmuseum, ArcDes, Kungliga vitterhetsakademin och Postmuseet. Aktörer som ställer höga krav på kvalitet och hållbarhet. 

Fler nyheter