Äktenskapsförord – En livlina för framtidens osäkerhet

29 april 2022 Theodor Selimovic

editorial

Vid bröllopsplanering är äktenskapsförordet kanske inte den mest romantiska aspekten som par har i åtanke. Trots detta, är det ett dokument som kan erbjuda rättvis gränsdragning och tydlighet om relationen skulle ta slut. Genom ett äktenskapsförord kan både parterna skydda sina individuella tillgångar och möjliggör en rättvis uppdelning vid en eventuell skilsmässa.

Vad är ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett juridiskt dokument där makar eller blivande makar kan reglera hur deras egendom ska delas om äktenskapet tar slut genom skilsmässa. Äktenskapsförord går utöver lagens allmänna huvudregel och innebär att vissa tillgångar inte ska utgöra giftorättsgods, utan istället ska vara enskild egendom. Det finns ingen regel som innebär att alla tillgångar ska delas lika vid skilsmässa, och ett äktenskapsförord kan användas för att reglera detta.

Vikten av äktenskapsförord

Även om tanken på att skriva ett äktenskapsförord kan kännas obekväm, är det en faktisk viktig del av förberedelserna av ett äktenskap. Det kan skydda en part från skulder som den andra parten drar på sig under äktenskapet, och kan också skydda en parts personliga eller företagsmässiga tillgångar.

Behovet eller önskemålet av ett äktenskapsförord varierar. För vissa par kan det vara en trygg metod att säkerställa att båda parter står för en jämn fördelning av tillgångar, oavsett äktenskapets utfall. Andra par kanske vill skydda specifika tillgångar eller intressen, såsom en familjearv eller ett företag.

Äktenskapsförord

Gör det rätt från början – anlita en jurist

Ett äktenskapsförord kan upprättas på egen hand, men det är viktigt att båda parter förstår alla eventuella juridiska konsekvenser. Att anlita en jurist kan ge en ökad trygghet, speciellt då det kan vara en utmaning att noggrant formulera juridiska texter och förstå dess innehåll. En jurist kan också råda om eventuella fallgropar och se till att allt sköts korrekt.

Dessutom, om förordet sist ska vara juridiskt bindande, krävs det att förordet upprättas i rätt format, skrivs under av båda parterna och registreras hos Skatteverket. Att anlita en jurist ger dig en fördel, eftersom de har erfarenhet och förståelse för lagen och ser till att ditt äktenskapsförord är juridiskt giltigt.

Om du funderar på att upprätta ett äktenskapsförord, rekommenderar vi att du kollar in juridikfirman Nordins Juristbyrå. De erbjuder omfattande tjänster och har lång erfarenhet av att hjälpa klienter med äktenskapsförord. Du kan förvänta dig professionell rådgivning och vägledning genom hela processen, så att du känner dig trygg i de beslut du fattar. Ett äktenskapsförord ger inte bara trygghet i stunden, men kan också se till att minska båda parters osäkerheter inför bröllopet. Ta ett tryggt beslut!

Fler nyheter