Lärande utan krångel

12 augusti 2020 Eva Olsson

Som vi alla vet tycker de flesta barn inte om att sitta stilla, allra helst i en skolbänk. Varken vuxna eller barn är ämnade att sitta stilla den större delen av dagen. När det gäller barn måste de aktiveras och stimuleras för att må bra. Redan i förskolan och åren efter tillbringar de mycket tid i skolan, så det är därför viktigt att de från början får en bra start.

För att lärandet ska gå så smidigt som möjligt måste man få barnet att tycka det är roligt, annars är det förkastligt. Genom lek och utomhusaktiviteter skapar man en lust hos barnet att vilja lära sig olika saker. Aktiviteter som olika spel är något som de flesta barn gillar. En annan aktivitet där barnet på ett praktiskt sätt lätt lär sig, är att studera olika insekter på nära håll genom ett förstoringsglas.

Det finns mycket man kan hitta på i naturen och oftast behöver man inte anstränga sig för att få barnet intresserad, de är från naturen väldigt nyfikna på det mesta. I naturen finns det otroligt mycket de kan lära sig, som till exempel hur olika fåglar låter, hur olika insekter ser ut och vad olika växter heter. Genom den kunskapen kan de utveckla en stark känsla för naturen och då få ett större engagemang för miljön, vilket har stor betydelse i framtiden.

Att kombinera lek med lära är ett utomordentligt sätt att tillföra kunskap hos barnet och i naturen är det gratis. En skola i Malmö är en friskola där aktiviteter utomhus ligger till grund för lärandet. Här har de förutom förskola och skola även fritidshem.

Genom utomhuspedagogiken följer de läroplanens mål och deras vision är att få barnen nyfikna, känna sig trygga och vara friska. Här får de ett lärande som är upplevelsebaserat, lustfyllt och kreativt, samtidigt som naturen främjar deras mentala hälsa och välbefinnande.

Fler nyheter