Hur underhålls pumpar i Varberg?

31 oktober 2022 Staffan Ehrlin

editorial

Hur underhålls pumpar i Varberg?

Kolvpumpar är en av de mest populära pumptyperna på marknaden tack vare sin mångsidighet och relativt enkla konstruktion. Men med så många olika typer och stilar av kolvpumpar som finns tillgängliga kan det vara svårt att veta vilken som är rätt för dina behov. I den här artikeln kommer vi att dela upp de olika typerna av kolvpumpar samt deras olika delar och funktioner. Vi ger också en guide till hur du underhåller din kolvpump så att den fortsätter att fungera med högsta effektivitet.

Olika typer av kolvpumpar

Det finns två huvudtyper av kolvpumpar: enkelverkande och dubbelverkande. Enkelverkande kolvpumpar har endast en kammare, medan dubbelverkande kolvpumpar har två.

Enkelverkande kolvpumpar används vanligtvis för lågtrycksapplikationer, t.ex. inom livsmedels- och dryckesindustrin. Dubbelverkande kolvpumpar är vanligare i högtryckstillämpningar, t.ex. inom olje- och gasindustrin.

pumpservice - pumpar Varberg

Kolvpumpars delar och egenskaper

Kolv: Kolven är den del av en kolvpump som rör sig fram och tillbaka för att skapa pumpverkan. Den är vanligtvis tillverkad av metall eller ett kompositmaterial.

Kolvringar: Kolvringar placeras runt kolven för att skapa en tätning mellan kolven och cylinderväggen. Detta förhindrar att vätska läcker ut ur kammaren när kolven rör sig.

Cylinder: Cylindern är den del av kolvpump som innehåller kolven. Den är vanligtvis tillverkad av metall eller ett kompositmaterial.

Ventiler: Ventiler används för att styra flödet av vätska in i och ut ur kammaren. Inloppsventilerna öppnas för att låta vätskan komma in i kammaren och utloppsventilerna öppnas för att låta vätskan komma ut ur kammaren.

Pumphus: Pumphuset omsluter alla rörliga delar i den fram- och återgående pumpen. Det är vanligtvis tillverkat av gjutjärn eller stål.

Hur underhåller man en kolvpump?

För att hålla din fram- och återgående pump igång med högsta effektivitet är det viktigt att regelbundet inspektera och underhålla alla dess delar. Detta inkluderar att kontrollera ventilerna, kolvringarna och cylindern med avseende på slitage och skador.

Fler nyheter